DEPARTAMENTUL IDENTITATE NAȚIONALĂ

Viziune

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri este prilejul de a omagia fapta patriotică a marilor înaintași, de a reafirma în primul rând valorile naționale și universale pentru care aceștia au luptat: unitate, suveranitate, democrație. Românii de azi au ocazia să măsoare drumul parcurs de atunci încoace, actualitatea și necesitatea prezervării acestor principii fundamentale, care stau la baza României contemporane.

Totodată, sărbătoarea națională este și cea a conviețuirii pașnice și armonioase împreună cu minoritățile naționale. Așa cum se afirma la 1918, românii, asupriți timp de secole, nu doreau și nu puteau să devină la rândul lor asupritori, ci doar frați și vecini loiali.

România de azi îi omagiază anul acesta și pe vechii săi prieteni și aliați din Antantă, deveniți astăzi parteneri de nădejde ai parcursului nostru european și euro-atlantic. Sărbătoarea noastră se înscrie într-o manifestare mai largă, anul 1918 reprezentând și pentru foarte multe națiuni vecine și prietene momentul redobândirii libertății, independenței și recunoașterii internaționale.

Nu în ultimul rând, momentul Centenarului trebuie să constituie pentru fiecare cetățean român prilejul de a reflecta asupra României de mâine, a rolului și poziției sale în Uniunea Europeană și în lume. Sărbătoarea de anul acesta ar trebui să constituie și un nou start, un Moment Zero al viitorului Centenar. Pentru că, dincolo de autorități sau politicieni, dezvoltarea și înflorirea națiunii și a statului nostru constituie cea mai nobilă misiune a fiecărui român.

Misiune

Creat și împuternicit să coordoneze un număr mare de evenimente, manifestări și inițiative dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, Departamentul Identitate Națională asigură centralizarea, evaluarea și finanțarea proiectelor depuse de către autorități și instituții centrale și locale din întreaga țară, dar și de către fundații, asociații și alte inițiative cetățenești, pentru ca marea sărbătoare a României să fie cea a tuturor românilor.

Copyright © Ministerul Culturii și Identității Naționale.